logo KCE

Welke testen routinematig uitvoeren vóór geplande, niet-cardiothoracale chirurgie?

Over deze site

Over de inhoud

De inhoud van deze website en de app is ontwikkeld door het personeel van het Federaal Expertisecentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) met de hulp van externe deskundigen. De applicatie voor smartdevices is ontwikkeld in samenwerking met The Crew.

Verantwoordelijke uitgever: Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) - , Administratief Centrum Kruidtuin, Doorbuilding (10e verdieping), Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel

Technische informatie

Website

Versie: 2.1 (2021-05)

De HTML5 en CSS3 (Bootstrap 4) code van deze site is onderworpen aan de W3 Validator en de BOSA toegankelijkheidscontrole tool. De site is zo ontworpen dat hij zich aanpast aan de schermgrootte (pc, tablet, smartphone).

Voor een correcte navigatie is het gebruik van een recente webbrowser noodzakelijk. De activering van javascript is noodzakelijk om de toepassing op de website te testen.

Toepassing voor smartdevice

De applicatie die op deze website wordt beschreven, is ontwikkeld voor Android en iOS.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Alle documenten die op deze site worden voorgesteld, hebben enkel een informatieve waarde en kunnen dus niet worden beschouwd als documenten die juridisch rechtsgeldig zijn.

Het KCE is niet aansprakelijk voor de informatie die op deze site wordt verstrekt. Hoewel wij ernaar streven bijgewerkte en correcte informatie te verspreiden, kunnen wij niet instaan voor het resultaat daarvan. Wij zullen wel proberen de fouten te verbeteren die ons worden gesignaleerd.

Het KCE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die kunnen voortvloeien uit uw toegang tot of het gebruik van deze site, of voor schade of een virus waardoor uw computer of uw informaticamaterieel zou worden aangetast.

De verenigingen, organisaties en internetsites die op deze site worden opgegeven zijn objectief gekozen met als enige bedoeling aan de bezoekers van onze site de meest relevante informatie te verstrekken. Wij kunnen de volledigheid, de juistheid of het updaten van de informatie niet garanderen.

De vermelding van bepaalde ondernemingen of producten impliceert geenszins dat zij bij voorkeur worden aanbevolen in vergelijking met andere soortgelijke ondernemingen of producten die niet worden vermeld.

Privacybeleid

Deze site gebruikt cookies om het bezoek te meten (Matomo tool gehost op onze eigen servers). U kunt ervoor kiezen deze cookies te accepteren (opt-in), u kunt deze keuze op elk moment wijzigen (opt-out).

Voor meer informatie over cookies en het beheer ervan, zie de FAQ's op de website over cookies van de Gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/thema-s/internet/cookies

Toegankelijkheidsverklaring

Het Federaal Expertisecentrum voor de Gezondheidszorg stelt alles in het werk om de informatie die op deze website beschikbaar is, voor iedereen toegankelijk te maken.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op: https://preop.kce.be/, ze is opgesteld volgens de richtlijnen van de wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele toepassingen van overheidsinstanties.

Opstellen van de verklaring

Er is een interne toegankelijkheidscontrole uitgevoerd. De controle bestond uit een vereenvoudigde analyse.

Deze verklaring is opgesteld op 07/05/2021. De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 07/05/2021.

Mate van naleving

Deze website voldoet gedeeltelijk aan WCAG 2.1 - AA om de volgende reden:

Verbeteringsplan

Naleving zou een onevenredige last zijn. We zijn intern aan het nadenken over het aanpassen van ons grafisch charter.

Feedback en contactinformatie

Wij waarderen uw feedback over onze inspanningen om onze websites en applicaties toegankelijker te maken. U mag ons deze sturen naar kce_webmaster[at]kce.fgov.be

Procedure om naleving te waarborgen

Eventuele klachten kunnen worden ingediend bij de Federale ombudsman:

Leuvenseweg 48 bus 6 1000 Brussel

contact@federaalombudsman.be

Website van de federaal ombudsman